กลมๆกลิ้งกลุ๊กๆ https://zinnyzheez.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zinnyzheez&month=15-07-2012&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zinnyzheez&month=15-07-2012&group=5&gblog=1 https://zinnyzheez.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์ 13 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zinnyzheez&month=15-07-2012&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zinnyzheez&month=15-07-2012&group=5&gblog=1 Sun, 15 Jul 2012 10:10:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zinnyzheez&month=28-01-2012&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zinnyzheez&month=28-01-2012&group=4&gblog=1 https://zinnyzheez.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเชิญร่วมสัมมนาหัวข้อ Social Media Marketing]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zinnyzheez&month=28-01-2012&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zinnyzheez&month=28-01-2012&group=4&gblog=1 Sat, 28 Jan 2012 19:54:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zinnyzheez&month=01-02-2012&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zinnyzheez&month=01-02-2012&group=3&gblog=2 https://zinnyzheez.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางเดินชีวิตที่ต้องเลือกเอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zinnyzheez&month=01-02-2012&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zinnyzheez&month=01-02-2012&group=3&gblog=2 Wed, 01 Feb 2012 21:12:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zinnyzheez&month=13-12-2011&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zinnyzheez&month=13-12-2011&group=3&gblog=1 https://zinnyzheez.bloggang.com/rss <![CDATA[อากาศยามเช้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zinnyzheez&month=13-12-2011&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zinnyzheez&month=13-12-2011&group=3&gblog=1 Tue, 13 Dec 2011 19:12:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zinnyzheez&month=23-12-2011&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zinnyzheez&month=23-12-2011&group=1&gblog=2 https://zinnyzheez.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมนาหัวข้อ"อิทธิพลของ Social Network ต่อสังคมไทย"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zinnyzheez&month=23-12-2011&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zinnyzheez&month=23-12-2011&group=1&gblog=2 Fri, 23 Dec 2011 22:24:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zinnyzheez&month=09-12-2011&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zinnyzheez&month=09-12-2011&group=1&gblog=1 https://zinnyzheez.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมนาหัวข้อ 3G TOT]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zinnyzheez&month=09-12-2011&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zinnyzheez&month=09-12-2011&group=1&gblog=1 Fri, 09 Dec 2011 23:24:10 +0700